• Auf dem Weg in eine neue Hoffnung

    Човечност

  • Es tut gut die hand gereicht zu bekommen

    Толерантност

  • Anpassung und Integration

    Надеждност

НАШИТЕ УСЛУГИ

АНГАЖИРАМЕ СЕ С РАЗУМА И СЪРЦЕТО СИ

 

КОНСУЛТИРАНЕ | ПОСРЕДНИЧЕСТВО | КОУЧИНГ

Консултираме местните власти в трудни ситуации по конкретни и съпътстващи въпроси, организираме обекти за лица, търсещи убежище и Ви помагаме за ефективното и ефикасното им управление и администриране.

slc quartier

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ | УБЕЖИЩА

Ние организираме, съответно предоставяме места за настаняване за лица, търсещи убежище
Благодарение на нашия опит знаем, какво трябва да се предприеме, за да протичат такива процеси бързо и гладко.

beratung fuer kommunen

КОНСУЛТИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

Въз основа на нашето ноу-хау и дългогодишен опит ние от СЛК в сътрудничество с партньори може да предложим на местните власти консултантски услуги, така че Вие да можете оптимално на менажирате и организирате квартирите за лица, търсещи убежище, които искате респективно трябва да одобрите на територията на Вашата община.
Квартирите за лица, търсещи убежище, биха могли да представляват добавена стойност за общините, когато са правилно организирани, а процесът на приспособяване е съпътстван от професионалисти и оптимално съгласуван с населението.

elearning

ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ | УЧЕНЕ | ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Важен аспект от процеса на приспособяване за лицата, търсещи убежище, е бързо да натрупат знанията, които са необходими в новата им среда - като например познания по немски език. Ние ще Ви подкрепим с нашето ноу-хау, като Ви покажем, как да използвате, съответно да изградите платформи за електронно обучение.

administration

АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

С нашите висококачествени софтуерни решения можем да помогнем професионално, така че да можете отлично да менажирате, респективно да администрирате всичко на тема „Убежище / Лица, търсещи убежище“. От съществено значение е, че продуктите ни са се доказали през годините и са високо ценени от клиенти ни.


 

ПРИДРУЖАВАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ БЕЖАНЦИ

Организираме и менажираме придружаването на непълнолетни бежанци.

Beratung zu unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Н | Н | Б

Предоставяме нашето ноу-хау и организираме инфраструктурата за непридружени, непълнолетни бежанци (Н | Н | Б).


 

СПАСЯВАНЕ | УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ |ГРИЖИ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ | СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ

Rettungseinsätze

СЛК - Спасителна служба

Грижа и подкрепа за нуждаещи се
телефон за контакт :
+43 2762-5248 144

Krisenmanagement

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

Консултиране в кризисни ситуации и професионално изпълнение на предизвикателни и трудни задачи

Asylcare

ГРИЖИ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ

Цялостна грижа, широк спектър от програми за приспособяване и настаняване на търсещите убежище лица.

Special-Care

СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ

Цялостна и професионална грижа и подкрепа за пострадали от войната бежанци, съответно за търсещи убежище лица.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Това, което правиш също така оказва въздействие, както и това, което не правиш!
Човечност означава да управляваш разума със сърцето
Толерантност означава да се намери точката на равновесие
Надеждност означава, че този свят може да разчита на теб дори и в трудни времена.

 Menschlichkeit

Човечност

 Verträglichkeit

Толерантност

 Zuverlässigkeit

Надеждност

За нас

Правим правилното и се стремим да направим правилното правилно!

Ние от СЛК допринасяме с нашата нагласа и мотивация, както и с нашите възможности, да бъдат изпълнени международните, задължителни по закон задачи на Австрия, така че всички да са доволни. От самото начало залагаме на концепцията за малки и средни по размер жилищни единици с висок стандарт за лицата, търсещи убежище. Този подход е свързан с висок разход на човешки и финансови ресурси, но само така можем да изпълним оптимално хуманитарно и професионално нашата задача. Дейността в областта на убежищата представлява специално предизвикателство, тъй като фактори като политика, емоция, междучовешки отношения и много други, които допринасят за успеха, тук действат с особено голяма сила, каквато нямат в почти никоя друга сфера на дейност. Освен това последните месеци са белязани с динамика на събитията, чийто размер е безпрецедентен. Разбираме приемането на търсещи убежище лица като процес на приспособяване, който така да сближи съществуващото и новото, че да са налице удовлетворение, акцептиране и толерантност.

Über uns
Herbert Eder

Директор, прокурист Херберт Едер

Ръководство

ЗА КОНТАКТИ

SLC-ASYLCARE

T: +43 2762 52481

3180 Лилиенфелд, Австрия

Юнгхернталщрасе 8

ANFRAGEFORMULAR